Cine trebuie să solicite autorizația de funcționare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

ITM Sălaj informează că în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi.

Potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobată prin HG 1425/2006, nu se autorizează:

a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Inspectoratele teritoriale de muncă autorizează următoarele categorii de persoane juridice:

  • instituţii publice;
  • primării;
  • unităţi de învăţământ;
  • cabinete notariale, de avocaţi, de medicină, de experți contabili, etc.;
  • ONG-uri.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator. Cererea va fi însoţită de:

a) copii de pe actele de înfiinţare;

b) declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectoratul teritorial de muncă înregistrează cererea de autorizare, verifică actele depuse și eliberează un certificat constatator în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Certificatul constatator emis dă angajatorului dreptul să desfășoare activitățile pentru care a obținut certificatul.

M. S.

2 Thoughts to “Cine trebuie să solicite autorizația de funcționare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă”

  1. […] ITM Sălaj informează că în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi. Potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobată prin HG 1425/2006, nu se autorizează: a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al… Citeste mai mult […]

  2. […] ITM Sălaj informează că în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi. Potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobată prin HG 1425/2006, nu se autorizează: a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment