Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române

Camera Deputaţilor a adoptat, astăzi, cu 237 de voturi „pentru”, 50 „împotrivă” şi două abţineri, proiectul de lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române.

Proiectul a fost iniţiat de Eugen Teodorovici, fostul deputat PSD şi fostul ministru al Finanţelor.

„Se înfiinţează Autoritatea Vamală Română, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor şi finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor, ca efect al reorganizării prin divizare parţială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Pentru creanţele fiscale aflate în administrarea sa potrivit legii, Autoritatea Vamală Română îndeplineşte competenţele de organ fiscal central în conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Autoritatea are sediul central în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr.34-40, Sector 6. Sediul se poate modifica prin hotărâre a Guvernului”, prevede proiectul.

”Vama se separă de ANAF! O veste excelentă! Astăzi, proiectul pe care l-am depus în 2019, în Parlament, prin care se înfiinţa Autoritatea Vamală, ca entitate distinctă, separată TOTAL de Ministerul Finanţelor şi aflată DOAR sub autoritatea ministrului Finanţelor, a primit votul final; Mă bucur că majoritatea parlamentarilor au avut un moment de luciditate şi au înţeles că acest proiect era absolut necesar pentru reformarea unei institutii extrem de importante şi nu au încercat să-l blocheze. N-ar fi rău ca TOATE cele 12 proiecte de lege pe care le-am depus în anul 2019 în Parlament să aibă acelaşi rezultat, pentru că dincolo de orice orgoliu politic, măsurile gândite de mine sunt în sprijinul cetăţenilor acestei ţări şi al economiei în ansamblul său”, a precizat Eugen Teodorovici într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

Autoritatea va prelua de la ANAF şi unităţile subordonate acesteia, activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Autoritatea vamală va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanţelor publice, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat numit şi eliberat din funcţie tot prin decizie a premierului, la propunerea ministrului Finanţelor publice.

Preşedintele va avea calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate în condiţiile stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, reprezintă instituţia în relaţia cu terţii şi emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

Activitatea la nivel teritorial se exercită prin intermediul direcţiilor regionale vamale, structuri fără personalitate juridică ce funcţionează în cadrul Autorităţii Vamale.

Autoritatea elaborează reglementările vamale care sunt în competenţa României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplică politica şi legislaţia vamală, respectiv, fiscală în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercită atribuţiile de autoritate vamală şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală şi fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Preluarea personalului Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF, precum şi a personalului din structurile vamale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se face în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii. Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe funcţiile publice de stat, generale sau specifice, respectiv funcţiile contractuale aferente autorităţii şi structurilor teritoriale ale acesteia se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

Personalul preluat de la ANAF şi de la unităţile subordonate şi în structurile teritoriale ale acesteia îşi păstrează toate drepturile, inclusiv cele salariale.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment