Aasociaţia GAL Valea Someşului anunţă lansarea sesiunilor în cadrul Măsurilor M7/6B – Dezvoltarea satelor și M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  20.09.2017 – 31.10.2017   a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor.

Data lansării apelului de selecție: 20.09.2017

Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor

Beneficiari eligibili:

Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

Autorităţi publice locale – Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL

Fonduri disponibile: 1.000.000 Euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 euro/proiect

Data limită de primire a proiectelor: 31.10.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda,com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj,  în intervalul orar 10:00-18:00, de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M7/6B.

ȘI

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  20.09.2017 – 31.10.2017   a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici.

Data lansării apelului de selecție: 20.09.2017

Măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici

Beneficiari eligibili:

Mici fermieri încadrați ca formă de organizare în categoria micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici de tipul PFA, II, IF, SRL, SRL-D;

Fonduri disponibile: 295.537,32 euro.

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 15.000 euro/proiect

Data limită de primire a proiectelor: 31.10.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda,com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj,  în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M2/2A.

Date de contact:

Asociația GAL Valea Someşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment