Firmele care nu s-au înscris în Registrul pentru autorizații de mediu primesc amenzi usturătoare

Începând de la sfârșitul lunii iunie, societățile comerciale care nu s-au înscris în „Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor” sunt pasibile să plătească amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.

Potrivit Ordinului 739/2017 care prevede procedura de înregistrare a firmelor care nu se supun Legii privind regimul deșeurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmeşte, în conformitate cu art. 36, alin. 1 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi, care nu se supun autorizării de mediu, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare Registru.

Obligaţia prevăzută revine următoarelor categorii de operatori economici: comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor; brokeri; transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase; operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit art. 34, din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Transportatorii rutieri de deşeuri nepericuloase aflaţi în tranzit pe teritoriul naţional nu se supun prevederilor din Ordinul 739/2017.

De asemenea, Ordinul prevede ca operatorii economici care desfășoară activități de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, fără a intra fizic în posesia acestora, și care dețineau autorizație de mediu la data intrării în vigoare a acestui Ordin, aveau obligația ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, să notifice autoritățile competente și să solicite înregistrarea în Registrul național.

Toți operatorii economici înregistrați în Registru au obligația de a ține evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate și a să le raporteze conform cerințelor din legislație.

Potrivit legii, numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.

Odată cu depunerea actelor necesare pentru înregistrarea în Registrul național, firmele vor plăti și o taxă de 500 de lei. În cazul în care documentația trebuie completată, vor primi notificare într-un termen de 15 zile.

Registrul național își propune să identifice toate firmele de deșeuri, astfel încât activitățile ilegale care au impact asupra mediului, să poată fi evitate. Lista firmelor avizate poate fi consultată pe pagina agenției pentru Protecția Mediului. Societățile care cer radierea, deoarece au încetat activitățile, vor prezenta, în cel mult 30 de zile de la încetarea activității, un raport al deșeurilor generate, pentru intervalul de timp dintre sfârșitul perioadei de referință a ultimei raportări și data cererii de radiere. De asemenea, orice modificare apărută în activitatea operatorului economic trebuie notificată în termen de 30 de zile și se transmite către ANPM, împreună cu documentele justificative.

Leave a Comment