APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2022

APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2022

~varianta simplificată~

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

21.11.2022

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

BENEFICIARI  ELIGIBILI:

 

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată–SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de  gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum degradul1 (înfiinţate în baza Legii nr.1/2005), care au prevăzute în actul constitutive ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad1(înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M3/6A-CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

– 159.071,83 euro (FONDURI EURI)

 

 

Termenul de finalizare a proiectului:

 

  • Proiectele depuse și selectate se vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri de plată. În acest sens, în documentele de accesare GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei tranșe de plată) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexa la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

 

M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

  • 75.000 euro pentru proiecte care include construcții-montaj;
  • 50.000 euro pentru proiecte care nu include construcții-montaj.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

     23.12.2022

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii  M3/6A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:          

Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail: samusporolissum@gmail.com ,www.samusporolissum.ro.

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

One Thought to “APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2022”

  1. […] APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2022 ~varianta simplificată~   DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 21.11.2022   MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE: M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE BENEFICIARI  ELIGIBILI:   M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată–SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de  gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum degradul1 (înfiinţate în… Citeste mai mult […]

Leave a Comment