Anunţ începere proiect

                                                                                                                                                                                                                                                  18.07.2022

 Prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău

 Cod proiect SMIS 2014 + 149720

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”  Zalău  implementează începând cu data de 08.06.2022 proiectul intitulat Prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 la Liceul Tehnologic  „Voievodul Gelu” Zalău, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Componentă 1 – Apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, număr contract 1516/08.06.2022.

Valoarea totală a contractului este de 83.151,19 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, cu începere din 08.06 2022 și finalizare în 30.11.2022.

 Obiectivul general al proiectului: Implementarea unui set de măsuri de protecție unitare, centralizat la nivel de unitate de învățământ, pentru reducerea riscurilor de transmitere și diminuare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, ca urmare a frecventării spațiilor proprii de către elevii și personalul unității în vederea desfașurării activităților educative specifice.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

A1 – Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.

A2 – Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

A3 – Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.

„Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU prin POIM

2014-2020”

Date de contact:

Liceul Tehnologic  „Voievodul Gelu”  Zalău

Adresa: Zalău, Str. Simion Bărnuțiu nr. 51

Telefon: +40 (0)260 617.697

Fax: +40 (0) 360.404.561

E-mail: voievod_gelu@yahoo.com

One Thought to “Anunţ începere proiect”

  1. […]                                                                                                                                                                                    … Citeste mai mult […]

Leave a Comment