Anunț de presă

 Semnarea contractului de finantare si  demararea activitatilor din cadrul proiectului

Modernizare iluminat public în orașul Jibou și satele aparținătoare

 

UAT ORASUL JIBOU, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 10.09.2020 contractul de finantare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE”, cod SMIS:125172

 

Proiectul este  finantat  din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C – Iluminat Public

 

Valoarea totala a proiectului este de 12.160.373,17 lei din care:

 • valoarea totala eligibila este de 11.882.962,97 lei;
 • valoarea eligibila nerambursabila este de 11.645.303,69 lei (din care FEDR 10100518,52 lei, buget national 1.544.785,17 lei);
 • valoarea cofinantarii eligibile a benenficiarului este de 237.659,28 lei;
 • valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 277.410,20 lei.

 

Obiectivul general principal al proiectului: Cresterea eficientei energetice în sistemul de iluminat public al Orasului Jibou.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Obiectiv specific 1: Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public la nivelul orasului Jibou
 • Obiectiv specific 2: Scaderea gazelor cu efect de sera, datorate sistemului de iluminat public la nivelul orasului Jibou, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zonele vizate prin proiect, care include si folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
 • Obiectiv specific 3: Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati (persoane cu deficiente de vedere, persoane cu dizabilitati motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul orasului Jibou, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zonele vizate prin proiect si iluminarea principalelor treceri de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezenta care vor comanda cresterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la trecerile de pietoni)

 

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 28.02.2017 și data 30.11.2022

 

Locul de implementare a proiectului: Loc.Jibou: Str. 22 Decembrie,Str.1 Mai, Str. Eroilor, Str.Bisericii vechi, Str. Stadionului, str.Firizei,Str.Somesului, Str.Albinelor, Str.Plopilor, Str.Constructorului, Str.Progresului, Str.Orizontului, Str.Ciresilor

Impactul investitiei la nivelul localitatii

 • Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public
 • Realizarea unui iluminat la nivelul zonelor vizate care sa respecte prevederile standardului european în iluminatul public
 • SR EN 13201/2015
 • Ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte
 • Cresterea sigurantei traficului si a deplasarilor pietonale/velo,
 • Cresterea confortului vizual, din punct de vedere urbanistic,
 • Diminuarea poluarii luminoase

 

Alte informații se vor găsi la următoarele persoane de contact:

Revnic Lidia, manager de proiect

Ghiurco Dan, primar

Tel/fax: 0260644558/0260641300

Email: primaria_jibou@yahoo.com

 

 

Alte articole

Leave a Comment