ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 Consiliul Judeţean Sălaj, lansează sesiunea de selecţie a proiectelor pentru sport, tineret și recreative care vor beneficia de finanţare în anul 2022.

Autoritatea finanţatoare: U.A.T. Județul Sălaj

Cod fiscal: 4494764

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11, Zalău, jud. Sălaj

Telefon: +40.260.614.120; fax: +40.260.661.097;

E-mail: registratura@cjsj.ro;

Site: www.cjsj.ro.

Obiectul: finanțarea nerambursabilă a unor proiecte/programe susținute de către asociații și fundații sau culte religioase în domeniul sportiv, de tineret și recreative din județul Sălaj, pentru anul 2022.

Procedura aplicată: selecție de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și a Hotărârii nr. 25 din 28 februarie 2022 a Consiliului Județean Sălaj privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative.

Bugetul aprobat pentru anul 2022: 470.000 lei

Durata finanţării: anul 2022.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.04.2022, ora 13.30

Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sălaj.

Perioada în care se desfășoară evaluarea și selecția de proiecte: 11.04.2022 – 21.04.2022.

Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa: http://www.cjsj.ro.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Județului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative și poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa: https://cjsj.ro/index.php/consiliul-judetean/strategii-programe-proiecte/2-uncategorised/115-programe-finantate-din-bugetul-judetului-salaj

Anunţul de participare privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activități sportive, de tineret și recreative a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 45 din 07.03.2022.

PREȘEDINTE,

Dinu IANCU-SĂLĂJANU

Leave a Comment