ANUNȚ DE PARTICIPARE

Judeţul Sălaj anunță reluarea sesiunii de selecţie a proiectelor de asistență socială care vor beneficia de finanţare în anul 2020.

Autoritatea finanţatoare: Județul Sălaj

Cod fiscal: 4494764

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11, Zalău, jud. Sălaj

Telefon: +40.260.614.120; fax: +40.260.661.097;

E-mail: registratura@cjsj.ro;

Site: www.cjsj.ro.

Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte/programe de asistenţă socială susținute de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, pentru anul 2020.

Procedura aplicată: selecţie de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și a Hotărârii nr. 16 din 17 februarie 2020 a Consiliului Județean Sălaj privind aprobarea “Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale”.

Durata finanţării: anul 2020: 01.08.2020 – 31.12.2020

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 03.07.2020, ora 13.30.

Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sălaj.

Perioada în care se desfășoară evaluarea și selecția de proiecte: 06.07.2020 – 17.07.2020.

Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Județean Sălaj: www.cjsj.ro.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de “Ghidul solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale” și poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj: www.cjsj.ro – secțiunea Structuri administrative// Strategii / Programe / Proiecte// Programe finanțate din bugetul Județului Sălaj.

 

PREŞEDINTE,

 Tiberiu MARC

Leave a Comment