ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

Prevenirea infectărilor cu SARS-CoV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău

Cod proiect SMIS 2014+ 143316

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău a implementat proiectul intitulat ”Prevenirea infectărilor cu  SARS-COV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău  ”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie/ Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecințelor sale sociale, cu finanțare din FEDR REACT-EU, număr contract de finanțare 1192/17.03.2022.

Perioada de implementare a proiectului a fost cu începere din 06.09.2020 și finalizare în 31.10.2022.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea unității de învățământ Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2 prin asigurarea infrastructurii funcționale si a resurselor materiale indinspensabile pentru a putea implica masurile sanitare si de protecție minime. Consolidarea capacității de reacție la efectele crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 la nivelul sistemului de educație preuniversitar din municipiul Zalău – dotarea unității de învățământ Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău   cu echipamente sanitare de tip: măști de protecție medicală, mănuși de protecție, gel dezinfectant mâini, dezinfectant de suprafețe , covoraș dezinfectant. Beneficiarii acestui proiect sunt în număr de: -750 de elevi, aparținând celor doua cicluri de predare, primar si gimnazial repartizați in 27 clase, – 55 angajați ai Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

-Achiziționarea de echipamente de protecție sanitară ( măști, de protecție medicală, mănuși de protecție, gel dezinfectant mâini, dezinfectant de suprafețe , covoraș dezinfectant)

Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.

-Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

-Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.

Implementarea acestui proiect a dus la asigurarea sănătății copiilor și a familiilor acestora și la realizarea unui act educațional  în condiții de siguranță sanitară.

Valoarea totală a contractului a fost de 136.608,63 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU. La finalizarea proiectului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul acestui proiect a fost de 77.144,18 lei.

 

„Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU prin POIM 2014-2020”

Date de contact:

Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr

Adresa: Zalău, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 59A

Telefon: +40.260.615.469 Fax: +40.260.615.469

E-mail: scoalaghlazar@yahoo.com

One Thought to “ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT”

  1. […] ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT Prevenirea infectărilor cu SARS-CoV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău Cod proiect SMIS 2014+ 143316 Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău a implementat proiectul intitulat ”Prevenirea infectărilor cu  SARS-COV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr Zalău  ”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10 Protejarea… Citeste mai mult […]

Leave a Comment