ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

„Materiale pentru prevenirea şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 pentru Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău”,

 cod proiect MySMIS 143303, C.F. nr. 1106 / 02.03.2022 

 În luna octombrie 2022 s-au încheiat activitățile de implementare ale proiectului „Materiale pentru prevenirea şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 pentru Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău”, cod proiect MySMIS 1433303,în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Componentă 1-Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10  Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie/ Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale, cu finanţare din REACT-EU, număr contract 1106/02.03.2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 26  luni, respectiv din 28 septembrie 2020  până în 31 octombrie  2022.

Obiectivul general al proiectului Sprijinirea Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău pentru gestionarea situaţiei cauzată de riscul de infecţie cu virusul SARS-COV-2 prin asigurarea infrastructurii funcţionale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecţie minime, ca urmare a frecventării spațiilor proprii de către copiii și personalul unității în vederea desfașurării activităților educative specifice. Dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău cu echipamente sanitare de tip măști, mănuși de protecție, dezinfectanţi mâini, covorașe dezinfectante, combinezoane, echipamente necesare protejării personalului angajat și copiilor.

Obiectivul specific al proiectului a constat în asigurarea materialelor necesare (măști, mănuși, dezinfectanţi) pentru protecția personalului care iși desfășoară activitatea în Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău

 Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate: în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (Covid 19), au fost asigurate materialele necesare (măști, mănuși, dezinfectanţi)  pentru protecția personalului care iși desfășoară activitatea în Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău

Valoarea totală, precum și valoarea eligibilă a proiectului a fost de 16639,96 lei,

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul acestui proiect a fost de 15877,69 lei.

 

Proiect finanţat din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020”

One Thought to “ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT”

  1. […] ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT „Materiale pentru prevenirea şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 pentru Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău”,  cod proiect MySMIS 143303, C.F. nr. 1106 / 02.03.2022   În luna octombrie 2022 s-au încheiat activitățile de implementare ale proiectului „Materiale pentru prevenirea şi protejarea sănătăţii în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 pentru Grădiniţa cu P.P.,,Dumbrava Minunată,, Zalău”, cod proiect MySMIS 1433303,în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Componentă 1-Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment