Anunț

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 15.02.2021 ora 10, la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunurilor imobile înscrise în CFE nr.50032 Bocșa provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.3/N Sălăjeni, A1 nr.cadastral 116, A1.1 nr.cadastral 116-C1, A1.2 nr.cadastral 116-C2 constând în teren intravilan în suprafață de 9.167 mp, casă, grajd și magazie, respectiv în CFE nr.50033 Bocșa provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.16/N având nr.cadastral vechi 276, A1 nr.cadastral 50033, A1.1 nr.cadastral 50033-C1 constând în teren în suprafață de 2.325 mp, alee betonată și magazie, situate în Sălăjeni, jud.Sălaj, proprietatea debitorului MOND INSTAL S.R.L.

Prețul de începere al licitației este de 520.784 lei inclusiv T.V.A.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunurile imobile scoase la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumărnean Romeo- Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment