Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în 20.11.2020 ora 1100, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a autoturismului marca RENAULT, modelul CLIO, anul de fabricație 1994, culoarea albastru, având seria șasiu VF1B57R0510838130 și motor 1171 cmc benzină, cu numărul de înmatriculare MM-09-MTM.

            Prețul de începere al licitației este de 2.250 lei.

            Toți cei interesați de cumpărarea bunului mobil scos la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment