Angajatori sancționați pe bandă rulantă

Amenzi de peste 130.000 de lei și sancțiuni cu nemiluita. De asta au avut parte mai mulți agenți economici din județ care nu au respectat legislația în domeniul muncii. Sancțiunile au fost aplicate de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii trecute, atât în domeniul relațiilor de muncă (RM), cât și în domeniul securitate și sănătate în muncă (SSM).

În domeniul RM, inspectorii ITM Sălaj „au vizitat” 53 de agenți economici, din care 21 au fost sancționați. Au fost aplicate 11 amenzi, în cuantum total de 131.000 de lei, dar și 30 de avertismente. În urma controalelor au fost depistate cinci persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, amenzile au fost aplicate pentru: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului, dar și pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite. De asemenea, în cadrul controalelor inspectorii de muncă au constatat și alte deficiențe pentru care au aplicat doar avertismente: nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete; nerespectarea dispozițiilor legale privind durata zilnică în care un zilier poate presta activitate conform prevederilor Legii nr.52/2011, dar și pentru nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor legale.

În domeniul SSM controalele au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Inspectorii de muncă au verificat 62 de agenți economici și au aplicat o amendă de 6.000 de lei pentru nerespectarea de către angajator a obligației, ca anterior începerii activității, fiecare lucrător sa primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM. De asemenea, au fost aplicate și 40 de avertismente pentru: neeefectuarea controlului periodic la angajare sau periodic așa cum prevede legea; neconsemnarea în fișă a instruirii suplimentare a lucrătorilor cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în anumite situații; nepurtarea măștilor de protecție pe toată durata programului de lucru; neacodarea alimentației de protecție și desfășurarea activității lucrătorilor anterior efectuării instruirii în domeniul SSM. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

Leave a Comment