30 mai, termen pentru depunerea situaţiilor financiare anuale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, până joi, situaţiile financiare anuale trebuie depuse la administraţiile fiscale. Această obligaţie o au societăţile comerciale, societăţile sau companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2012.
Obligaţia este reglementată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 21 ianuarie 2013.

Alte articole

Leave a Comment