30 iunie, termen pentru formularul 394

      Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că până vineri, 30 iunie, trebuie depuse la unităţile fiscale, după caz, documentele precizate mai jos:

– cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații). Cadru legal: Legea 227/2015 art. 395
HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

–  declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – Formularul 394. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr.227/2015, precum şi persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. Cadru legal: OPANAF 3769/2015.

M.S.

Leave a Comment