Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 10.02.2021 ora 12, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil înscris în C.F.E. nr.52826 Zalău, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.5599 Zalău, A1 nr.top.1570/2/2/2/c, 1570/2/1/5/1/2/a/3, A1.1 nr.cadastral C1, cu nr.top.1570/2/2/2/c, 1570/2/1/5/1/2/a/3, bun imobil urmărit constând în terenul intravilan în suprafață de 650 mp și casă din beton armat, zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă, învelitoare din țiglă, compusă din 6 camere și dependințe, edificată în regim duplex pe parcelă de teren cu nr.top.1570/2/1/5/1/2/a/3 și parțial pe parcelă cu nr.top.1570/2/1/5/1/2/a/2 (această parcelă nu face obiectul vânzării, neconstituind proprietatea debitorului urmărit).

            Prețul de începere al licitației este de 329.296,50 lei.

            Toți cei interesați de cumpărarea bunului imobil scos la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment