Proiectul de rectificare bugetară, pe masa consilierilor județeni

Consilierii județeni vor vota în ședința ordinară de Consiliu Județean ce va avea loc vineri, 29 noiembrie, proiectul de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019. Prin acest proiect se propune aprobării consiliului județean majorarea prevederilor la venituri și implicit a creditelor bugetare la cheltuieli cu suma totală de 1.195.000 de lei. În ce privește majorarea veniturilor, aceasta reprezintă în mare parte sume din impozitul pe venit, încasate suplimentar față de prevederile inițiale. La capitolele de cheltuieli, rectificarea unora dintre acestea este determinată de suplimentarea creditelor prevăzute inițial (datorată unor cheltuieli neprevăzute) prin diminuarea creditelor alocate altor categorii de cheltuieli la care s-au înregistrat economii (ex. cheltuieli de personal, alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii și religiei etc.) în urma analizei execuției la data de 20 noiembrie și estimarea necesarului până la finele anului.
Astfel, suma rezultată din majorarea veniturilor și suma reprezentând economiile înregistrate au fost alocate pentru lucrări de întreținere și reparații la drumuri și poduri județene (2.183.300 de lei), finanțarea cheltuielilor curente la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, care are înregistrate plăți restante la medicamente, hrană, materiale sanitare și alte bunuri și servicii (2.930.700 de lei), dar și pentru transferuri din bugetul judeţului către unități administrativ-teritoriale din județ (2.600.000 de lei) care au solicitat sprijin financiar și care au un grad redus de încasare a veniturilor din impozitul pe venit, ori pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale și a altor categorii de cheltuieli.

One Thought to “Proiectul de rectificare bugetară, pe masa consilierilor județeni”

  1. Anonim

    O fi bine,,,,,o fi rau….. o fi din cauza culorii albastre ( politice) mai sa fie ? Orban cel bun ?

Leave a Comment