Grifonul înaripat – simbol pe noua stemă a comunei Nușfalău

Comuna Nușfalău are o nouă stemă, aprobată prin Hotărâre de Guvern. Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint și despicat în partea inferioară. În partea superioară, în câmp roșu, un înger plutitor care suflă într-o trompetă, totul de argint. În partea inferioară dreapta, în câmp verde, un stejar dezrădăcinat de aur. În partea inferioară stânga, în câmp albastru azur, o pasăre-grifon încoronată ieșind dintr-o coroană și ținând în gheara dreaptă o sabie, totul de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate ale stemei: Îngerul reprezintă stema veche a localității. Animalul fantastic denumit grifon, cu cap de pasăre, este sigiliul familiei Banffy ale cărei destine sunt strâns legate de localitate, având în comună un castel construcție din secolul al XVIII-lea, monument istoric. Brâul undat de argint semnifică hidrografia (apele) localității. Stejarul de aur face referire la rezervația naturală ”Pădurea Lapiș” de tip faunistic și forestier. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Considerată drept adevărata imagine a unei comunități rurale, indiferent cât de mică sau cât de mare este aceasta, stema este blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce conviețuiesc pe meleagurile respective. Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent și viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspirațiile, conservarea tradiției, preocupările cotidiene, idealurile colectivităților umane respective. Consiliul local al comunei Nușfalău, județul Sălaj a adoptat Hotărârea nr. 23/2014 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nușfalău, județul Sălaj. Proiectul de stemă ce s-a discutat de către comisia județeană formată din specialiști în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor și alte domenii, a fost supus vizionării și dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoțit de un memoriu justificativ, însușit de prefectul județului Sălaj și de președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost avizat de către Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române.

 

 

Leave a Comment