Trei sigilii sălăjene

De la Miliția raionului Zalău și de la comunele Sălățig și Vârșolț (1966, 1969, 1970)

La Arhivele Naționale Istorice Centrale, pe trei documente emise în anii 1966, 1969 şi 1970 de Miliția raionului Zalău şi de Comitetele Executive ale Consiliilor Populare ale comunelor Sălățig şi Vârşolț (jud. Sălaj) către Casa de pensii şi ajutoare a salariaților Bisericii Ortodoxe Române, se află, imprimate cu cerneluri albastră şi purpurie, trei sigilii rotunde cu diametrele de 29 mm (primul) şi 33 mm (ultimele două). Ele cuprind în propriile embleme stema descrisă la art. 116 din Constituția Republicii Socialiste România din 1965: „Stema Republicii Socialiste România reprezintă munți împăduriți, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stângă a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grâu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colțuri. În partea de jos a stemei, spicele sunt înfăşurate într-o panglică tricoloră pe care este scris REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA”. La art. 6 din Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România s-a prevăzut: „Stema Republicii Socialiste România va fi reprodusă pe sigiliile organizațiilor socialiste de stat stabilite prin legi, decrete sau hotărâri ale Consiliului de Miniştri, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe bancnote şi pe alte semne monetare emise în Republica Socialistă România, precum şi pe emblemele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, stabilite potrivit dispozițiilor legale”.
În exerga primului sigiliu, mărginită de două cercuri liniare la exterior, este legenda: *Republica Socialistă România / M. A. I. *DIRECȚIA MILIȚIEI REGIUNII CLUJ / Miliția raionului Zalău.


În exerga celui de-al doilea sigiliu, mărginită, de asemenea, de două cercuri liniare la exterior, legenda: *Județul Sălaj *Consiliul Popular al comunei SĂLĂȚIG / COMITETUL EXECUTIV.


În exerga celui de-al treilea sigiliu, mărginită tot de două cercuri liniare la exterior, legenda: *Județul Sălaj *Consiliul Popular al comunei VÎRȘOLȚ / COMITETUL EXECUTIV.

Laurențiu-Ştefan SZeMkoVicS

(Articol apărut în revista Caiete Silvane)

Leave a Comment