Muzică și poezie dedicate Zilei Naționale a Culturii

“Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”. E sărbătoare iar la Zalǎu, artiști, sunete muzicale, entuziasm și ocazia celebrǎrii culturii, a poetului național, în acordurile clasice ale Liceului de Artă “Ioan Sima”, în organizarea Primăriei Municipale, a Casei de Cultură a municipiului, s-au întâlnit joi, 12. ianuarie, la orele 17, în sala Transilvania, în cadrul unui spectacol literar-muzical de care ar fi trebuit să se bucure toți iubitorii de artă și frumos.
În prima parte a spectacolului au evoluat elevii instrumentiști: Lupse Tudor, clasa a VI-a vioară, prof. Titus Câmpean, Tărău Antonio, clasa a VIII-a clarinet, prof. Popovici Emil, Pocol Andrei, clasa a X-a vioară, prof. Ionut Torje, acompaniați de profesorii corepetitori Emilia Popovici și Ciprian Ghiurco.
“Totul ia timp și timpul ia tot.”, o frumoasă și adevăratǎ invitație eminescianǎ pentru noi toți.
Repertoriul pretențios abordat a dat posibilitatea tinerilor interpreți sǎ facă dovada calității lor muzicale de care dispun și a muncii depuse. Redarea impecabilă a materialului sonor prezentat, care presupunea cunoștințe muzicale și tehnice, vizând pe-alocuri virtuozitatea, au creat publicului spectator momente de înalte trǎiri emoționale, de admirație. Recitatori ai Liceului de Artǎ – Ghile Alice, Țepeș Alexandra, Brumar Denisa, Ienciu Roxana și Bogdan Ștefan, au prezentat câteva dintre cele mai cunoscute bijuterii eminesciene, reușind prin tinerețe și talent sǎ întregească atmosfera de generoasă sărbătoare.
Ansamblul Artistic Profesionist “Porolissum” al Casei Municipale de Cultură a dat amploare manifestării, prezentând un buchet de producții lirice pe versurile genialului nostru poet, patron al spiritualității românești, Mihai Eminescu.
Soliștii Andreea Vălean Indrecan, Claudiu Costinaș și Rodica Pop Seling, prin vocile lor de excepție, au potențat versurile eminesciene dându-le strǎluciri de nestemate. Orchestra ansamblului dirijatǎ de profesor Ionuț Dârjan, ne-a încântat prin câteva suite bine alese și orchestrate, dovedind că se află pe un drum ascendent care vizează progresul artistic continuu spre excelență.
Spectacolul prezentat de distinsul Ioan Pintea a creat pentru cei prezenți o stare de bine, de confort emoțional, demonstrând că prin intermediul artei putem depăși orice obstacole și optimismul ce nu trebuie să ne lipsească poate fi retrăit.
Ioan Chezan

Leave a Comment