Locul şi omul

Györfi-Deák György

Se spune de obicei: „Omul sfinţeşte locul”. Dar, precum arăta filosoful Lucian Blaga, locul reprezintă totodată o matrice a sufletului unui popor, respectiv tiparul spiritual care modelează firea oamenilor dintr-un spaţiu dat. În Sălaj, chiar şi în varianta „mini judeţului” de după 1968, relieful este compus cu precădere din derularea mioritică a crestelor şi văilor.
Brâglezul este un sat aşezat pe o astfel de pendulare între adânc şi înalt, între Valea Gârboului şi frumosul Muncel. Aici s-a născut în 1954, la o zi după veşnic furtunosul Sânilie, profesorul, geograful, monografistul şi autorul de manuale şcolare Gheorghe Coste, fiul lui Ioan şi Ana. I-a plăcut să înveţe, iar mai apoi să-i înveţe pe alţii. După absolvirea liceului, a devenit învăţător la Şcoala nr. 2 Cristolţ (1974-1977), de unde a revenit, doar pentru un an (1977-1978), la şcoala gimnazială din satul natal. De aici, a plecat la studii. A trecut pe lângă legendara Casă a Tâlharilor şi a luat trenul din staţia Surduc, situată sub mausoleul lui Jósika, în apropierea fabricii de caolin. A urmat cursurile Facultăţii de Biologie, Geografie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai. S-a despărţit de Alma Mater în 1982, când a fost repartizat la Şcoala Gimnazială Chieşd, unde a deţinut şi funcţia de director adjunct (1982-1983), ca apoi să devină director la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Văleni. În perioada 1986-1998 a fost profesor şi director adjunct la Şcoala nr. 2 Jibou, iar apoi a devenit inspector de specialitate la Inspectoratul Judeţean Şcolar (1998-2003).
S-a căsătorit cu învăţătoarea Daniela Coste, care i-a dăruit doi băieţi: George (1985) şi Daniel (1992). Este perioada când s-a împrietenit cu colegii împreună cu care a scris manuale, lucrări auxiliare, ghiduri turistice şi lucrări de referinţă. Dintre ele, cel mai aproape, din punct de vedere sufletesc, i-a stat monografia „Brâglez – satul meu”. În Ardeal circulă o zicere: „nu este bărbat cel care n-a sădit un pom, n-a ridicat o casă şi n-a zămislit un fiu”. Pe lângă toate aceste împliniri, Gheorghe Coste a dorit şi să cuprindă într-un cadru chipul şi istoria aşezării natale, astfel încât să-i facă şi pe alţii s-o placă şi s-o preţuiască.
Potrivit dicţionarului bio-bibliografic „Sălaj – Oameni şi opere”, editat de Biblioteca Judeţeană Sălaj, a fost co-autor al cărţilor: „Proiectare didactică la disciplina geografie clasele V-VIII” (2003), „Geografie clasa a IX-a” (Bucureşti, Ed. Niculescu, 2002, 2004), „Teste capacitate clasa a VIII-a (Zalău, Color Print, 2002, 2003), „Geografia României. Teste pentru examenul de capacitate 2002” (Zalău, 2002), „Geografia României. Teste pentru examenul de capacitate 2003” (Zalău, 2003), „Manual de geografie pentru clasa a IX-a” (Bucureşti, Ed. Niculescu, 2002; ediţie revizuită 2004), „Geografia României – sinteze” (2004). A colaborat cu revista „Ora şcolii”.
În 2002, la cererea Primăriei şi Consiliului Local Jibou, a participat împreună cu Iosif Daróczi, Viorica Daróczi şi Daniela Coste la întocmirea unei mini-monografii de lux, „Jibou 2002”, bogat ilustrată cu fotografii realizate de profesorul Marin Grec. Alături de versiunile în limbile română şi maghiară (postate pe internet pe site-urile bibliotecii şi liceului teoretic), au fost prezentate în text paralel traduceri în franceză, engleză şi germană, realizate de profesorii Rodica Moga, Marcel Petcu, Iosif Daróczi, Maria Ciocian, Gabriela Cosma, Carmen Banu. Împreună cu colegii Aurel Medve şi Iosif Daróczi, a trudit la frumosul şi utilul ghid „Obiective turistice din Nord-Est-ul judeţului Sălaj” (Editura Şcoala Noastră, Zalău, 2011). Ultima apariţie este „Dicţionarul aşezărilor sălăjene” (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2013), alcătuită împreună cu Daniela Coste şi Cristina Moldovan.
Monografia „Şcoala Lucian Blaga Jibou la 30 de ani” a prezentat pe larg activitatea sa ca director al instituţiei, în perioada martie 2003 – aprilie 2007. Oferta managerială s-a bazat pe principiul: „Şcoala trebuie să fie un locaş de cultură care să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie”. A sprijinit crearea unei clase de învăţământ „Step by Step”, prima şi unica de acest tip din localitate. A vegheat pentru realizarea şi menţinerea unui climat propice actului educaţional, prin implicarea personalului didactic şi nedidactic. A susţinut activitatea creatoare atât a colegilor cât şi a elevilor, care au publicat articole în reviste proprii: „Pietre pentru templul meu”, „Dascăli de nota 10”, „Micul geograf” (periodice aflate în colecţia Bibliotecii Orăşeneşti Jibou). După ce i-a predat conducerea instituţiei lui Emil Pop-Cozac, s-a transferat la Liceul „Ion Agârbiceanu”, unde a lucrat până când o boală necruţătoare l-a despărţit definitiv de catedră.
În 29 decembrie 2015, se împlineşte un an de când Gheorghe Coste s-a mutat printre paginile cărţilor ce vor fi apoi răsfoite de copiii elevilor săi. Să fie citit şi cu folos tuturor!
(articol publicat în revista “Caiete Silvane”)

Leave a Comment