Calendar istoric al judeţului Sălaj – 11 Martie

1848: se naşte, la Recea, Mártonffy Márton – pedagog, deputat, gazetar, director al Institutului Naţional de Educaţie Industrială din Budapesta

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Ss. mucenici Trofim şi Talu

• Greco-catolic: Sf. Sofroniu, arhiepiscop († 638); Amintirea minunii ce s-a făcut pentru colivă de Sf. Teodor Tiron

• Reformat: Bors, Szilard

• Romano-catolic: Sf. Rozina

Leave a Comment