Locuri de muncă 6.11.2018

*** SPITALUL ORĂŞENESC “PROF. DR. IOAN PUŞCAŞ” ŞIMLEU SILVANIEI organizează CONCURS în data de 28 noiembrie 2018, ora 10.00 Pentru ocuparea unui post vacant de spălătoreasă cu Contract individual de muncă pe durată determinată. Depunerea dosarelor şi relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane, telefon 0260 679056, interior 138.

*** SC LZS TRANS angajez şofer profesionist pe tur-retur, prelată, vechime minim 2 ani, salariu atractiv. Telefon: 0775 540145

*** Consiliul Judeţean Sălaj organizează, în data de 19.11.2018, ora 10.00 proba scrisă, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie temporar vacantă: Consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios, pregătirea şedinţelor şi relaţii publice din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie locală. Informaţiile cu privire la probele stabilite pentru concurs, condiţiile de desfăşurare, bibliografia precum şi principalele atribuţii prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia, www.cjsj.ro, secţiunea carieră, sau se pot obţine de la Serviciul resurse umane, salarizare și organizare, telefon 0260 – 614120 int. 134”.

Alte articole

Leave a Comment