Locuri de muncă 13.12.2018

*** Consiliul Judeţean Sălaj organizează, în data de 14.01.2019 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 16.01.2019, ora 10.00 interviul, concursul pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacantă: Inspector de specialitate gradul I la Compartimentul proceduri ex-ante investiții din cadrul Direcţiei monitorizare investiţii publice. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul obligatoriu al dosarelor de înscriere şi bibliografia pentru ocuparea prin concurs a funcţiei contractuale de execuţie vacantă sunt afişate la sediul Consiliului Judeţean Sălaj şi pe site-ul instituţiei www.cjsj.ro” , sau informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane,salarizare şi organizare, telefon 0260-614120 interior 134.

*** Brantner angajează CONDUCĂTOR AUTO CAT. C. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email cristina.takacs@brantner.com; număr telefon contact 0360/100305 sau la sediul societăţii în loc. Zalău, Strada Corneliu Coposu nr. 3, Parter.

*** CLIO Group angajează muncitor în construcții și inginer constructor. Telefon 0722 330120.

Leave a Comment