Termen limită pentru vizarea carnetului de rentier agricol

Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) anunţă că rentierii agricoli trebuie să se prezinte până miercuri, 31 august, pentru a obţine viza pentru carnetele de rentieri, în vederea încasării banilor. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul- rentierul personal, ori prin mandatar, curator sau tutore, trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale. Pe lângă carnetul de rentier agricol şi actul de identitate al solicitantului este necesară, în momentul vizării carnetului, prezentarea deciziei de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original.

Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; în cazul în care rentierul nu se poate prezenta, este necesară o procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier. Contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor legale.

Alte articole

Leave a Comment