OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Cum putem proteja cireșii și vișinii

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: RHAGOLETIS CERASI (muscă cireșelor).
MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn, fiind însoțită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la altă. Fructele tinere sunt, de asemenea, parzitate, acestea se zbarcesc, se brunifica și cad masiv. Pe fructele ajunse la maturitate, atacul ciupercii determina o putrezire a pulpei și apariția unor pernuțe mici (sporodochiile), gălbui-cenușii, dispuse neuniform, formate din micelii și spori. La prun sporodochiile produc perforarea pieliței fructelor, iar sucul zaharat se scurge în afară, lipind fructele între ele. Fructele putrezite și mumifiate (zbarcite, uscate) rămân deseori atârnate de pomi și în timpul iernii.
COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoză frunzelor de cireș) – ciupercă se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele căzute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie – roșiatică pe față superioară și roz – albicioasă pe cea inferioară. Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Că urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferențiază incomplet și în primăvară următoare deși înfloresc abundent, leagă fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror pedunculi se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.
RHAGOLETIS CERASI (musca cireșelor) – daunatorul prezintă o singură generație pe an. Iernează în stadiul de pupă, în sol, la 2-5 cm adâncime. Adulții apar la temperatura medie de peste 10ºC și se eșalonează pe o perioada de 20-30 zile. La scurt timp după apariție are loc împerecherea, iar după 7-14 zile începe ponta. Incubatia durează 6-10 zile.
Larvele rod mezocarpul fructelor în jurul endocarpului, Fructele atacate prezintă pete de culoare brună.
Cele mai atacate soiuri sunt cele cu maturizare semitarzie și târzie.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de CIREȘ și VIȘIN cu:
1. DECIS TRAP MUSCĂ CIREȘELOR – 100 capcane/ha; – SIGNUM – 0,5 kg/ha;
2. POLECI – 0,03 – 0,05% % + SCORE 250 SC – 0,02%;
3. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;
4. KARATE ZEON – 0,015 % + SIGNUM – 0,05 %;
5. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha.
6. LASER 240 SC – 0,06 % + JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA) – 0,5 kg/ha;
7. EXIREL – 0,75 – 1,0 l/ha + BOTREFIN – 1,0 kg/ha.
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: T1 – în perioada 29.05.2023 – 01.06.2023; T2 – se repetă după 7-8 zile cu o altă combinație de produse.
Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitarzie și târzie . Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioada mai lungă de acțiune: Laser, Exirel, iar pentru tratamentul doi folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Deltagri, Karate Zeon, Poleci, Jackpot Măsuri alternative de combatere: toamna târziu, să se sape solul în jurul pomilor, iar după înflorit să se instaleze capcane adezive colorate în galben care atrag muștele.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor), ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

2 Thoughts to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Cum putem proteja cireșii și vișinii”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: RHAGOLETIS CERASI (muscă cireșelor). MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la… Citeste mai mult […]

  2. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: RHAGOLETIS CERASI (muscă cireșelor). MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment