OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare (ÎN ATENȚIA POMICULTORILOR)

Tratamentele din perioada repausului vegetativ în plantațiile pomicole au importanţă foarte mare în reducerea (combaterea) dăunătorilor care iernează sub sau pe scoarța pomilor: păduchi țestoși, oua de acarieni, afide, cotari, psilide, în reducerea rezervei de ciuperci fitopatogene (cancerul deschis al ramurilor, uscarea ramurilor, rapăn, la măr și păr, monilioze la toate speciile pomicole, ciuruirea frunzelor la sâmburoase, bășicarea frunzelor la piersic, pătarea roșie a frunzelor la prun etc.) cât și a bacteriozelor.
Pentru combaterea agenților fitopatogeni și a bacteriozelor este recomandat să se folosească unul din următoarele produse:
– CUPROFIX ULTRA – 3,5 – 6,0 kg/ha la speciile semintoase (mar,par, gutui); 6,0 kg la speciile sâmburoase (prun, cais, piersic, cireș, vișin); 1,6 – 2,4 kg la nuc și alun;
– TRIUMF 40 WG – 2,0 – 2,5 kg/ha;
– ALCUPRAL 50 PU – 0,2% (2 kg/ha măr, prun, cireș, vișin, piersic, cais) – 0,3% ( 4,5 kg/ha prefloral gutui și 3 kg/ha în 1000 l apă păr);
– CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL – a doua denumire comercială) – 0,35%;
– FLOWBRIX – 3,75 l/ha (măr, păr, gutui) – 3,3 l/ha (piersic, nectarin, prun, cais, cireș);
– ZEAMA BORDELEZA tip „MIF” – 0,5%;
– VITRA 50 WP (CUPRIDIN – a doua denumire comercială) – 1,5 – 2, 0 kg/ha;
– BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha (măr, păr, gutui) – 5 kg/ha (prun, piersic, cireș, vișin)
cu specificarea că tratamentul cu produsul cupric să se facă imediat după efectuarea igienei fitosanitare și a tăierilor de fructificare, pentru a proteja rănile produse, împotrivă infestării cu boli de scoarță și lemn, în special cu bacteria care produce focul bacterian al rozaceelor.
Pentru combaterea dăunătorilor amintiți mai sus, se vă folosi unul din următoarele insecticide:
– MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant sau
– JUVINAL 10 EC – 0,1% (doar larve hibernante de Sân – Jose´) sau
– OVIPRON TOP – 2500 ml/100 l apa sau 1500 ml/100 l apa în amestec cu un insecticid.
Tratamentul cu insecticid se vă efectua până la umflarea mugurilor.
MĂSURI PRELIMINARE DETERMINANTE ÎN REUȘITA TRATAMENTELOR:
– Defrișarea (arderea) vegetației ierboase și arbustoide din plantație.
– Adunarea frunzelor și a fructelor căzute din anul trecut ( unde este posibil).
– Efectuarea tăierilor de formare, corecție, întreținere sau fructificare.
– Alte măsuri de igiena fitosanitară (eliminarea drajonilor, a fructelor mumificate din coroană, a cuiburilor de omizi, etc). Toate resturile vegetale rezultate se adună și se ard, pe loc, în livadă.
– Ramurile atacate (sau suspecte) de focul bacterian se elimină prin tăierea lor la 50 cm sub zona uscată, în lemn aparent sănătos (bacteria nu iernează în lemnul uscat, ci în zona „verde”, aparent sănătoasă). În acest caz, al pomilor afectați de focul bacterian, uneltele – foarfeci, fierăstrău, se vor dezinfecta, în mod obligatoriu, la trecerea de la un pom la altul cu spirt medicinal sau alcool denaturat. Dezinfecția uneltelor se face și după încheierea tăierilor.
– Ramurile rezultate precum și pomii defrișați datorita atacului de foc bacterian generalizat se aduna și se ard, pe loc, în livada.
– Pomii se vor îmbăia cu soluția de stropit, inclusiv tulpina. Vom insista asupra rănilor rezultate în urma tăierilor.
– Tratamentele se vor efectua în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fară vânt, când pomii sunt zvântați.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat intre Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor. Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp.
Pentru o mai buna informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiți- onalitate – în – domeniul-fitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment