Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare – în atenţia pomicultorilor

Tratamentele din perioada repausului vegetativ în plantațiile pomicole au importanţă foarte mare în reducerea (combaterea) dăunătorilor care iernează sub sau pe scoarța pomilor: păduchi țestoși, ouă de acarieni, afide, cotari și psilide.
Aceste tratamente se vor efectua până la umflarea mugurilor.
Pentru combaterea dăunătorilor amintiți mai sus, se va folosi unul din următoarele insecticide: – Confidor Oil SC 004- 1,5% sau Nuprid Oil 004 CE – 1,5% sau Mospilan 20 SG-0,450 kg/hă + 0,5% TOIL (adjuvant pe bază de ulei vegetal) sau Juvinal 10 EC – 0,1% (doar larve hibernante de San-Jose´) Ovipron Top – 2500 ml/100 l apă
Pentru distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene (rapăn, la măr și păr, monilioze la toate speciile pomicole, ciuruirea frunzelor la sâmburoase, băşicarea frunzelor la piersic, pătarea roșie a frunzelor la prun etc.) cât și a bacteriozelor este recomandat să se folosească unul din următoarele produse: Champion 50 WP – 0,2%-0,3%; Funguran OH 50 WP – 0,2%-0,3%; Cuproxat Flowable – 0,35%; Alcupral 50 PU – 0,3%; Zeamă Bordeleză tip „MIF” – 0,5% cu specificarea ca tratamentul cu produsul cupric să se facă imediat după efectuarea igenei fitosanitare și a tăierilor de fructificare, pentru a proteja rănile produse, împotrivă infestării cu boli de scoarță și lemn, în special cu bacteria care produce focul bacterian al rozaceelor.
MĂSURI PRELIMINARE DETERMINANTE ÎN REUȘITA TRATAMENTELOR:
– Defrișarea (arderea) vegetației ierboase și arbustoide din plantație;
– Adunarea frunzelor și a fructelor căzute din anul trecut( unde este posibil);
– Efectuarea tăierilor de formare, corecție, întreținere sau fructificare;
-Alte măsuri de igiena fitosanitară (eliminarea drajonilor, a fructelor mumificate din coroană, a cuiburilor de omizi,etc );
Toate resturile vegetale rezultate se adună și se ard, pe loc, în livadă.
– Ramurile atacate (sau suspecte) de focul bacterian se elimină prin tăierea lor la 50 cm sub zonă uscată, în lemn aparent sănătos (bacteria nu iernează în lemnul uscat, ci în zonă „verde”, aparent sănătoasă). În acest caz, al pomilor afectați de focul bacterian, uneltele – foarfeci, fierăstrău, se vor dezinfecta, în mod obligatoriu, la trecerea de la un pom la altul cu spirt medicinal sau alcool denaturat. Dezinfecția uneltelor se face și după încheierea tăierilor.
– Ramurile rezultate precum și pomii defrisati datorită atacului de foc bacterian generalizat se adună și se ard, pe loc, în livadă.
– Pomii se vor îmbăia cu soluția de stropit, inclusiv tulpină. Vom insistă asupra rănilor rezultate în urmă tăierilor.
– Tratamentele se vor efectuă în zilele cu temperaturi peste 6°C, pe timp liniștit, fără vânt, când pomii sunt zvântați.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în bază de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresă: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresă web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator-quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe etichetă produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

Şef birou Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment