Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE (ÎN ATENȚIA CULTIVATORILOR DE PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI)

Pentru reușita culturilor de porumb și floarea soarelui o condiție esențială este folosirea la semănat a seminței tratate cu fungicide și insecticide care să asigure protejarea acestora până la răsărire și în faza de plantule.
Pentru combaterea fuzariozei, căderea plantutelor, tăciunelui ştiuleţilor, mană putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza se recomandă efectuarea tratamentului folosind unul din fungicide:
– ALIOS – 3,3 l/t sămânța de porumb
– ROYALFLO 42 S – 3,0 l/t sămânța de porumb;
– MAXIM XL 035 FS – 1,0 l/t sămânța de porumb;
– ROYALFLO 42 S – 2,5 l/t sămânța de floarea soarelui;
– MAXIM 025 FS FORMULĂ M – 0,6 l/100 kg sămânța de floarea soarelui;
– APRON XL 350 ES – 3,0 l/t sămânța de floarea soarelui;
Pentru combaterea dăunătorilor de sol: viermi sârmă (Agriotes spp.), rățișoara (Tanymechus dilaticollis se va efectua tratament folosind unul din insecticide:
– Signal 300 ES – 2,0 l/t;
– Force 20 CS – 2,5 l/t sămânța floarea soarelui și 2,0 l/t sămânța porumb.
Având în vedere adresa 400/09.01.2019 MADR – Cabinet Secretar de Stat, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a ppp, România a notificat comisia Europeană privind plasarea pe piață pentru o perioada de maxim 120 zile a următoarelor produse:
– NUPRID AL 600 FS (600 gr/l imidacloprid) – 6 – 8 l/t sămânța porumb; 10 l/t sămânța de floarea soarelui;
– PONCHO 600 FS (600 gr./l clotiniadin) – 4 l/t sămânța porumb; 9 l/t sămânța de floarea soarelui
– CRUISER 350 FS (350 gr./l tiametoxan) – 9 l/t sămânța de porumb; 10 l/t sămânța de floarea soarelui, în vederea combaterii dăunătorilor de sol (Tanymechus dilaticollis și Agriotes spp.) la culturile de porumb și floarea soarelui însămânțate în primăvară anului 2019.
În cazul tratării semințelor cu ppp (produse de protecția plantelor ) pe baza de neonicotinoide, în vederea eliminării oricăror riscuri asociate utilizării acestora se vor aplică următoarele măsuri:
– produsul de protecția plantelor va fi folosit exclusiv pentru tratarea semințelor de porumb și floarea soarelui în scopul înființării culturilor de porumb și floarea soarelui în România în primăvară anului 2019;
– compania responsabilă de comercializarea ppp va comercializa produsul direct sau prin distribuitori la operatori economici care dețin instalații profesionale, autorizate pentru tratarea semințelor și dispun de personal calificat;
– stațiile/mașinile de tratare a semințelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urmă acoperirii semințelor cu ppp;
– odată cu comercializarea semințelor tratate cu neonicotinoide, operatorii economici vor pune la dispoziția fermierilor și plăcute de avertizare pe care va fi inscripționată sintagma, “sămânța tratată cu neonicotinoide”;
– etichetarea ambalajelor semințelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;
– însamântarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emulsiilor de praf respectând buna practică agricolă;
– după însămânţare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânța tratată neincorporată în sol;
– fermierii au obligația să marcheze parcelele unde s-au înființat culturile de porumb și floarea soarelui cu sămânța tratată cu neonicotinoide, folosind plăcute de avertizare, furnizate de către operatorii economici și să informeze din timp primăriile și apicultorii din zona cu privire la perioada în care se derulează acțiunea de semănat cu semințe tratate;
– este strict interzis crearea de stocuri de produs sau sămânța tratată după expirarea perioadei de acordare a autorizației (19.04.2019)
– în vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, operatorii economici care tratează sămânța, care depozitează și manipulează sămânța tratată, fermierii care seamănă semințe tratate vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Leave a Comment