Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor, acarieni. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generației a două a Viermelui merelor (Carpocapsa pomonella ), care în anii favorabili ajung să atace 80 – 90% din fructe. Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni, cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom, dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru ca prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determină putrezirea.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. Karate Zeon – 0,015% + Orius 25 EW – 0,05%;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Shavit F 72 WDG – 0,2%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha ;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Stroby DF – 0,013%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Folicur Solo 250 EW – 0,6 l/ha;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,015%;
8. Proteus OD 110 – 0,05% + Stroby DF – 0,013%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 28.07.2018 – 01.08.2018

Al doilea tratament se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioadă sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă combinație de produse.
În plantațiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 5 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15 % (1,0-1,5 l/ha în funcție de nivelul de infestare);
2. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 1,0 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,03% .
Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depășește 4 m/s și dacă insolația este puternică.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Stana Marius

Leave a Comment