Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la culturile de ceapă și usturoi.
Pentru combaterea infecțiilor produse de agentul patogen Perenospora destructor (mană) și pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni Botrytis și Sclerotinia (putregaiul cenușiu și putregaiul alb), se recomandă ca în imediata perioadă , să se aplice un tratament folosind unul din produse sau combinații de produse:
1. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha;
2. Dithane M – 45 – 0,2%;
3. Merpan 50 WP – 0,2%;
4. Aliette 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + Switch 62,5 WG – 0,08 – 0,1% (0,8 -1,0 kg/ha);
5. Ridomil Gold Plus 42,5 WP – 0,3% (3,0 kg/ha) + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
6. Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha + Topsin 70 WDG – 0,07% sau alte produse omologate cu efect similar.
Pentru combaterea dăunătorului Hylemia antiqua, G2, (musca cepei), care poate produce pagube considerabile (plantele distruse pot să depășească 80%), se recomandă aplicarea a doua tratamente, folosind unul din produsele: NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau MOSPILAN 20 SP – 0,025%.
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător.
Nu se va trata ceapa pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consuma plantele decât după 14-21 zile (în cazul Mospilanului 14 zile, iar în cazul Novadim Progress 21 zile).
În funcție de remanenţa produselor și de evoluția factorilor climatici, tratamentul se repetă după 7 – 10 zile, prin alternanța produselor sistemice cu cele de contact sau în amestec. În cazul produselor de contact, se repetă după 7 zile și după 10 – zile în cazul aplicării celor sistemice .
Pentru o bună aderență a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2%).
Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea agenților patogeni: Mana (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria cucumerina), Pătarea unghiulară (Pseudomonas lachrymans), alte boli micotice, la culturile de castraveți cultivați în câmp sau spații protejate.
Pentru prevenirea și combaterea acestora, se recomandă aplicarea în imediata perioadă a unui tratament fitosanitar, folosind unul din produse sau combinații de produse:
1. Aliette 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + Switch 62,5 WG – 0,08 – 0,1% ( 0,8 – 1,0 kg/ha);
2. Melody Compact 49 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + Teldor 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha) ;
3. Manoxin C 50 PU – 0,4% (4,0 kg/ha) + Topsin 70 WDG – 0,07%;
4. Dithane M – 45 – 0,2% ;
5. Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha ;
6. Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
7. Funguran OH 50 WP – 3,2 kg/ha (0,4%);
8. Flowbrix – 2,6 l/ha.
Tratamentul se aplică după recoltare și se repetă după 7 – 10 zile, în funcție de evoluția factorilor climatici și de remanenta produselor folosite.
La semnalarea atacului de tripsi, afide și acarieni, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind una din variantele de rețete :
1. Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Ortus 5 SC – 0,1% (1l p.c./ha) + Mospilan 20 SP – 0,025%;
3. Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05%;
4. Invert 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + Karate Zeon – 0,2 l/ha sau alte produse omologate cu efect similar.
La cultura de fasole câmp și spații protejate, condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea afidelor și tripsului. Pe parcelele unde se semnalează prezența acestora, în această perioadă, se recomandă să se efectueze tratament folosind unul din următoarele insecticide:
1. Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha);
2. Laser 240 SC – 0,05% ;
3. Karate Zeon – 0,2 l/ha în 600 l apă.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv Arsură comună a fasolei (Xanthomonas phaseoli), Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus), se recomandă ca soluția de stropit să se complexeze cu unul din următoarele fungicide:
1. Alcupral 50 PU – 0,25%;
2. Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
3. Funguran OU 50 WP – 0,25%;
4. Dithane M – 45 – 0,2%.
Tratamentul se va repeta după 8 – 10 zile.
Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultură de varză de toamnă. Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezența Musculitei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșnița roșie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă ca în imediata perioadă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) ( 600 l soluție/ha);
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a două denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară;
6. Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha);
7. Affirm – 1,5 kg/ha;
8. Laser 240 SC – 0,03%;
9. Faster 10 CE – 0,03%.
Pentru o mai bună aderență a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit ca adeziv aracetul – 0,2%.
Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanenţă produsului folosit și de condițiile climatice.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea fizică și chimică a produselor de protecție a plantelor.
Produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează. Citiți și respectăți instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
ATENȚIE ! Pentru consumul legumelor , se va respectă timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depășește 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4 m/s și insolația este puternică.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Stana Marius

Leave a Comment