Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor în plantațiile de sâmburoase – cireș și vișin: musca cireșelor (Rhagoletis cerasi), păduchi de frunză (Aphis spp.) pătarea frunzelor de cireș (Cocomyces hiemalis), antracnoza frunzelor de cireș (Blumeriella jaapi), monilioză (Monilinia laxă).
Pentru prevenirea și combaterea acestora recomandăm să folosiți una din combinațiile de produse de protecția plantelor:

Calypso 480 SC – 0,02 % + Signum – 0,05 %;
Poleci – 0,03 – 0,05% % + Score 250 SC – 0,02 %;
Decis Mega 50 EW – 0,015 % + Score 250 SC – 0,02 %;
Eforia 45 ZC – 1,3-1,5 l / ha + Topsin 70 WDG – 0,07 %;
Fastac 10 EC – 0,02 % + Signum – 0,05 %;
Karate Zeon – 0,015 % + Score 250 SC – 0,02 %;
Laser 240 SC – 0,06 % + Topsin 70 WDG – 0,07 %;
Novadim Progress – 0,075 % + Chorus 75 WG – 0,02 % .
Perioada optimă de tratament: 18.05 – 21.05.2018 .

Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitârzie și târzie. Tratamentul se repetă după 7-8 zile cu altă combinație de produse. Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioada mai lungă de acțiune: Calypso sau Eforia 45 ZC sau Novadim Progress, iar pentru tratamentul 2 folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Decis, Fastac, Karate Zeon, Poleci) .
Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depășește 4 m/s și dacă insolația este puternică.
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383 / 2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Stana Marius

Leave a Comment