Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la cultura viței de vie.
Pentru prevenirea atacului de făinare (Uncinula necator), recomandăm efectuarea tratamentului folosind unul din următoarele produse :
Microthiol Special – 0,2 – 0,3% sau
Thiovit Jet 80 WG – 3,0 kg/ha sau
Kumulus DF – 0,3% sau
Sulphur 80 WG – 3,0 kg/ha.
Pentru combaterea acarienilor eriofizi (Eriophyes vitis) și tetranichizi (Tetranychus urticae), PED = 5 – 6 acarieni/frunză) se va folosi:
Envidor – 0,4 l/ha sau
Vertimec 1,8% EC – 0,8 – 1,0 l/ha sau
Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.

Perioada optimă de tratament: lăstari de 5 – 10 cm.

Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Şef birou Oficiul
Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment