Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Conditiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de pomi fructiferi. Păduchele din San-Jose este un dăunător polifag, considerat cel mai păgubitor dăunător al livezilor pomicole şi arbuştilor fructiferi. Dintre arbuşti, cel mai puternic atacă coacăzul şi agrişul, care constituie adevărate focare de înmulţire a dăunătorului. Pomii atacaţi şi netratati au frunzişul mic, îngălbenit, dau recolte mici cu fructe de cea mai slabă calitate, fără valoare comercială. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit sub formă de pete roşii – vişinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului şi a pedunculului.
Pentru combatere, recomandăm că în perioada 06.08.- 09.08.2016 efectuarea tratamentului 1, împotriva generaţiei a două a Păduchelui din San-Jose, folosind unul din insecticide:
1. Actara 25 WG – 0,01% (0,150 kg/ha);
2. Movento 100 SC – 1,875 l/ha;
3. Pyrinex Quick – 0,1%;
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SG – a două denumire comercială) – 0,025 – 0,03 % (0,375 – 0,450 kg/ha);
5. Nurelle D 50/500 EC – 0,10%
6. Calypso 480 SC – 0,02% (0,3 l/ha);
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% (0,225 l/ha).
Produsele recomandate combat şi alţi dăunători periculoşi care sunt prezenţi în plantaţii în această perioada (păduchele lânos, afide, omizi, vierme).
Tratamentul se repetă la 7 – 9 zile când temperatura medie zilnică este mai mare de 20˚C şi la 10 – 15 zile când este timp mai rece, folosind un alt produs de protecţia plantelor.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunză se va folosi unul din acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Nissorun 10 WP – 0,3;
3. Ortus 5 SC – 0,1% (1,0 l/ha);
4. Vertimec 1,8 % EC – 0,1 – 0,15%.
Pentru combaterea rapănului şi a făinării în plantaţiile de măr şi par, soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide:
1. Score 250 EC – 0,015 % (0,225 l/ha);
2. Stroby DF – 0,013% ;
3. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
4. Shavit F 72 WDG – 0,2%;
5. Systhane Forţe – 0,02%;
6. Impact 25 – 0,02% (0,3 l/ha);
7. Bravo 500 SC – 0,25% (2,5 l/ha).
Pentru pătare roşie, monilioză, ciuruiri, în plantaţiile de prun, cais şi piersic soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide:
1. Signum – 0,05% (0,5 kg/ha);
2. Merpan 50 WP – 0,25%;
3. Dithane Neotec 75 WG – 0,2%;
4. Score 250 EC – 0,015 %;
5. Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
6. Bravo 500 SC – 0,15%.
Volumul de soluţie la ha este de 1500 l pentru specia măr şi 1000 l / ha la restul speciilor.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment