Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante în plantaţiile de viţa de vie.
Pentru prevenirea şi combaterea agenţilor patogeni: mană (Plasmopara viticolă), făinarea (Uncinula necator), putregaiul cenuşiu (Botryotinia fuckeliana) şi putregaiul negru (Black – rot), se recomandă că în această perioadă să se efectueze un tratament folosind una din următoarele variante de reţete:
1. Cabrio Top – 1,5 – 2 kg/ha;
2. Verita – 2,0 – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
3. Manoxin M 60 PU – 4,0 kg/ha + Rovral 500 SC – 1,0 l/ha;
4. Melody Compact 49 WG – 1,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
5. Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + Topsin M 70 – 0,1 – 0,12%;
6. Equation PRO – 0,4 kg/ha + Switch 62,5 WG – 0,6 kg/ha;
7. Universalis 593 SC – 2,0 l/ha + Rovral 500 SC – 1,0 l/ha.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 4 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha;
2. Vertimec 1,8% EC – 0,8-1,0 l/ha;
3. Ortus 5 SC – 0,5 l/ha;
4. Nissorun 10 WP – 0,5 kg/ha.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se efectuează tratamente fitosanitare dacă temperatura aerului depăşeşte 24˚C, viteză vântului este mai mare de 4-5 m/s şi insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment