Fiscul îi alege pe cei o sută de câştigători ai Loteriei Bonurilor Fiscale din luna mai

La cea de-a doua extragere (etapă specială) pentru selecţia a o sută de câştigători ai Loteriei organizate de Fisc, bonuri emise în perioada 1-31 mai 2016 a ieşit câştigător numărul 337.

În prima etapă a extragerii lunare (la 19 iunie) au fost desemnate ca fiind câştigătoare bonurile fiscale emise în data de 20 mai 2016, cu o valoare de 79 de lei. După centralizarea bonurilor fiscale câştigătoare a rezultat un număr de 338 de cereri de revendicare, fiind depăşit astfel numărul maxim de premii stabilit prin lege (cel mult 100 de premii). Un număr (293) a fost invalidat pentru că în urma verificărilor, s-a constatat că numărul a fost atribuit unei cereri de revendicare deja înregistrată în aplicaţia informatică, rezultând o dublă înregistrare. Lista bonurilor fiscale pentru care au fost revendicate premii la extragerea lunară din 19 iunie este disponibilă pe site-ul MFP (mfinante.ro), la rubrica Loteria Bonurilor Fiscale. Pentru desemnarea celui de-al doilea câştigător, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător (20).

Pentru stabilirea celorlalţi câştigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câştigător. Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecţie se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă (338), următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului (20) la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit (338), continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă. După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale“, respectiv pentru verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală.

 

 

Alte articole

Leave a Comment