Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: HYLEMIA ANTIQUA (musca cepei) GI, THRIPS TABACI (tripsul comun).
HYLEMIA ANTIQUA (musca cepei) GI, atacă culturile de ceapă, usturoi și praz. Are două generații pe an. Iernează în stadiul de pupă în sol la 10-20 cm adâncime. Adulții apar la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai, care după o perioada de hrănire de 7-12 zile cu nectarul florilor încep copulatia și ponta. Incubația durează 4-7 zile, fiind influențată de condițiile de mediu. După eclozare larvele pătrund în țesuturile plantelor, frecvent pe la baza frunzelor, precum și în bulbi. Spre sfârșitul lunii mai larvele părăsesc plantele pe care se hrănesc, se retrag în sol unde se transformă în pupe, noii adulți apar în prima jumătate a lunii iunie și vor formă generația a 2-a. În urma atacului produs de larve, frunzele se ingalbenesc, se veștejesc și se usucă. Bulbii sunt moi și prezintă galerii.
THRIPS TABACI (tripsul comun). Este un dăunător care atacă frecvent cultură de ceapă, dar și cultură de castraveți, tomate, vinete, ardei, cartofi, tutun, plante ornamentale. Adulții și larvele sug seva din țesuturi. Că urmare se formează pete galbene-cenușii, mai frecvent de-a lungul nervurilor frunzelor.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare Tr.1, Tr.2 la culturile de ceapă și usturoi folosind: BENEVIA – 0,75 l/ha sau MOSPILAN 20 SP – 0,2 kg/ha.
Tr.2 se repetă la 10 zile folosind: MOVENTO 100 SC – 0,75 l/ha
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător. Nu se va trata ceapă pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consumă plantele decât dupa14 zile.
Pentru aderența se va adaugă obligatoriu un adjuvant.
Măsuri alternative de combatere: rotația culturilor, strângerea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare, arături adânci de toamna.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: stadiul de 2-3 frunze a culturii
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) ;
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “Oficiul Fitosanitar Sălaj: Buletin de avertizare”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: HYLEMIA ANTIQUA (musca cepei) GI, THRIPS TABACI (tripsul comun). HYLEMIA ANTIQUA (musca cepei) GI, atacă culturile de ceapă, usturoi și praz. Are două generații pe an. Iernează în stadiul de pupă în sol la 10-20 cm adâncime. Adulții apar la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai, care după o perioada de hrănire de 7-12 zile cu nectarul florilor încep copulatia și ponta. Incubația durează 4-7 zile, fiind influențată de condițiile de mediu. După eclozare larvele pătrund în țesuturile plantelor,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment