OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: OMIZI DEFOLIATOARE.
MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn, fiind însoțită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la altă.
COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) – ciupercă se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele căzute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie – roșiatică pe față superioară și roz – albicioasă pe cea inferioară.
Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Că urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferențiază incomplet și în primăvară următoare deși înfloresc abundent, leagă fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror pedunculi se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.
OMIZI DEFOLIATOARE (OPEROPHTERA BRUMATĂ) – are o singură generație pe an.
Iernează în stadiul de ouă, depuse la baza mugurilor, izolat sau în grupuri mici (2-3 ouă). Înainte de inmugurirea pomilor apar larvele care la început se hrănesc cu muguri, distrugându-i, după apariția frunzelor trec pe acestea devorându-le în intrgime. Uneori larvele atacă și fructele trecând de la fruct la fruct, de la ramură la ramură sau chiar de la pom la pom. În cazul atacurilor puternice, pomii desfrunziți au o dezvoltare înceată, iar fructele rămân mici și nu reușesc să se coacă.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de CIREȘ și VIȘIN cu:
1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – 3,9 kg/ha
sau
2. CUPROXAT FLOWABLE ( KUPFEROL a două denumire comercială ) – 0,35%
sau
3. FLOWBRIX – 3,3 l/ha sau
4. CUPROFIX ULTRA – 1,25-1,5 kg/ha sau
5. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 5 kg/ha sau
6. AIRONE SC – 4,0 l/ha
Tratamentul se va complexă cu un insecticid pentru combaterea dăunătorilor: POLECI – 30- 50 ml/ha (0,03 – 0,05%) sau KARATE ZEON – 0,015%. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: Tăierea și distrugerea lăstarilor și a ramurilor afectate.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: FAZA FENOLOGICĂ – BUTON ALB
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,
Stana Marius

2 Thoughts to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: OMIZI DEFOLIATOARE. MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn, fiind… Citeste mai mult […]

  2. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoza frunzelor de cireș) și dăunători: OMIZI DEFOLIATOARE. MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment