OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ROZĂTOARE – MICROTUS ARVALIS PALLAS (șoarecele de câmp).
MICROTUS ARVALIS PALLAS (șoarecele de câmp) – este specia cea mai răspândită și produce cele mai mari pagube. Culturile preferate sunt cele de lucerna, trifoi, fânețe și pajiști naturale și semănate și terenurile intelenite. Numit popular și șoarecele berc, este un animal de talie mică, exemplarele adulte având lungimea cozii de de 3-4 cm. Culoarea blănii pe spate este gri-cenușiu sau cenușiu-murdar, la exemplarele bătrâne cu nuanță roșcâtă, iar pe burtă blană are o culoare gri-deschis, chiar argintie. Se hrănește cu părțile verzi și subterane ale plantelor cultivate și sălbatice, spre toamna adunând și rezerve de semințe sau boabe. Animalele sunt active tot timpul anului, circulând și iarnă sub zăpadă și pătrunzând în semănăturile de toamna, unde atacă plantele abia răsărite sau insuficient înfrățite. Pătrunde în sere și răsadnițe, unde atacă legumele la care le retează tulpinile. În lipsa de hrană atacă și pomii fructiferi din livezi și mai ales din pepiniere, rozand coajă în zona coletului sau chiar rădăcinile în cazul puietilor
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la: culturi de toamna ( cereale, răpită), culturi legumicole, pajiști, lucerniere, livezi, vită de vie cu: ARVALIN – 5 bucăți/ galerie sau
RATRON GW – 5 momeli/ galerie sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: la o depistare de 4-5 colonii (vetre de atac ) pe ha. Mai multe orificii grupate, 10-15/m², formează o colonie, iar zona înconjurătoare de vegetație care a fost retezată pentru consum reprezintă vatra de atac.
În general lupta împotriva rozătoarelor de câmp implică un complex de măsuri, atât chimice cât și agrotehnice, prin a căror aplicare se reduc pierderile de recolta și scăderea densității dăunătorilor sub pragul economic de dăunare. Măsurile agrotehnice au un caracter profilactic, se iau tot timpul anului indiferent de gradul de infestare cu rozătoare și au că scop rezolvarea următoarelor aspecte:
– blocarea cailor de acces sau de extindere a rozătoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau șanțuri în jurul culturilor;
– distrugerea prin prăsile a galeriilor și cuiburilor de rozătoare că loc de adăpost și înmulțire;
– efectuarea la timp a recoltării evitând strângerea și depozitarea rezervelor de hrană a rozătoarelor;
– strângerea de pe câmp a balotilor și a resturilor de paie și masă vegetală;
– executarea imediată a araturilor de vara și toamna până la adâncimea de 30-40 cm, distrugându-se astfel o mare parte a populației de rozătoare (adulți și pui).
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ROZĂTOARE – MICROTUS ARVALIS PALLAS (șoarecele de câmp). MICROTUS ARVALIS PALLAS (șoarecele de câmp) – este specia cea mai răspândită și produce cele mai mari pagube. Culturile preferate sunt cele de lucerna, trifoi, fânețe și pajiști naturale și semănate și terenurile intelenite. Numit popular și șoarecele berc, este un animal de talie mică, exemplarele adulte având lungimea cozii de de 3-4 cm. Culoarea blănii pe spate este gri-cenușiu sau cenușiu-murdar, la exemplarele bătrâne cu nuanță roșcâtă, iar pe burtă blană are o culoare gri-deschis,… Citeste mai mult […]

Leave a Comment