OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: AULECAPSIS ROSAE (păduchele testos al trandafirului), DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră).
AULECAPSIS ROSAE (păduchele ţestos al trandafirului) – dăunătorul are o singură generație pe an. Iernează ca femele adulte, pe ramurile sau tulpinile de trandafiri. Primăvară, femelele hibernante depun ouăle sub scut. Incubația durează 15-20 zile. Larvele apărute sunt mobile, părăsesc scutul femel și se localizează pe tulpini și ramuri. După prima năpârlire devin immobile și se diferențiază în sexe. Larvă mobile parcurge 3 stadii până la transformare în adult, iar cea mascula 4 stadii. La atacuri puternice frunzele se îngălbenesc, se usucă și cad, bobocii florali nu se deschid, țesuturile atacate se necrozeaza, se exfoliază și în cele din urmă se usucă, lăstarii nu se mai lignifică. Poate atacă și diferite specii de Rubus, Fragaria, dar pagubele cele mai mari le produce la trandafiri.
DIPLOCARPON ROSAE (pătărea neagră) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin strome conidifere pe ramuri pe care în primăvară se vor formă numeroase conidii, sau prin miceliu în frunzele căzute, pe care se vor formă în cursul lunii aprilie apotecii. În timpul perioadei de vegetație ciupercă se răspândește prin conidii, care germinează la temperature cuprinse între 10-30°C, cu un optim de 24-25°C. Factorii care favorizează atacul sunt umiditatea atmosferică ridicată, ciupercă atacând mai frecvent plantele cultivate pe solurile argiloase. Boala se manifestă pe fața superioară a frunzelor, prin apariția unor pete circulare mari cu un ø de până la 14 mm, de culoare brună-negricioasă sau violetnegricioasa, cu marginile radiar bordate, care pot fi izolate sau pot conflua, ocupând porțiuni mari din limbul frunzei.. După puțin timp la suprafață petelor apar numeroase puncte mici dispuse concentric, fiind fructificatiile ciupercii – lagăre subticulare de conidii. Frunzele puternic atacate cad timpuriu ducând la defolierea timpurie a plantei urmată de debilitare și înflorire slabă. Boală poate afecta și petiolurile și receptaculii florali pe care apar pete negricioase, precum și ramurile tinere care se decolorează, apoi devin negricioase.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la trandafir, pe parcelele unde sunt atacuri puternice cu:
1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – 2,7 kg/ha
sau
2. CUPROFIX ULTRA – 2,5 – 4 kg/ha.
Pentru combaterea dăunătorului se recomandă efectuarea tratamentului cu: LIMOCIDE – 8 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: la dezmugurire, în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fără vânt, când trandafirii sunt zvantati.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor ) ;
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: AULECAPSIS ROSAE (păduchele testos al trandafirului), DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră). AULECAPSIS ROSAE (păduchele ţestos al trandafirului) – dăunătorul are o singură generație pe an. Iernează ca femele adulte, pe ramurile sau tulpinile de trandafiri. Primăvară, femelele hibernante depun ouăle sub scut. Incubația durează 15-20 zile. Larvele apărute sunt mobile, părăsesc scutul femel și se localizează pe tulpini și ramuri. După prima năpârlire devin immobile și se diferențiază în sexe. Larvă mobile parcurge 3 stadii până la transformare în adult, iar cea mascula 4 stadii.… Citeste mai mult […]

Leave a Comment