OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA FRUCTIGENA (monilioza), VENTURIA INAEQUALIS (rapănul mărului), VENTURIA PIRINA (rapănul părului), PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare) și dăunători: LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. II, viermele merelor și perelor).
MONILINIA FRUCTIGENA (monilioza) – ciuperca se transmite, de la un la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii ploioși și racorosi pot fi infectate toate elementele inflorescentelor. Petalele și frunzele tinere se ofilesc, se brunifica și se usucă. La suprafață organelor atacate apar pe vreme umedă pernuțe de mucegai, cenușii-gălbui alcătuite din conidioforii și conidiile ciupercii. Atacul cel mai păgubitor este cel de pe fructe. Acestea pot fi atacate când sunt foarte tinere, brunificandu-se și putrezind în întregime. Pe vreme umedă se acoperă cu pernițe de mucegai și apoi cad. Cel mai frecvent, boală apare pe fructele care și-au terminat dezvoltarea și se apropie de maturitatea de consum. Atacul pe fructe în această faza prezintă trei aspecte diferite în funcție de condițiile climatice și faza de maturitate a acestora, acestea fiind: putregaiul brun, putregaiul negru și mumifierea fructelor, VENTURIA INAEQUALIS (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapănul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brună-măslinie, catifelate pe care se formează organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață.
PODOSPHAERA LEUCOTRICA (făinarea mărului) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasa de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.
LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. II, viermele merelor și perelor) – dăunătorul în marea majoritate a regiunilor prezintă 2 generații anuale. Iernează în stadiul de larvă complet dezvoltată, într-un ccocon mătăsos, în crăpăturile scoarței, pe sub frunzele căzute. Primăvară, în funcție de condițiile climatice, larvele se transformă în pupe, durata acestui stadiu fiind în medie de 20-30 de zile, în funcție de temperatura.Zborul adulților este crepuscular sau nocturn și are loc pe vreme liniștită și caldă. După 5-6 zile de la apariție are loc împerecherea. Ouăle sunt depuse izolat sau în grupe mici pe ramuri, frunze sau fructe. Incubatia durează în medie 6-13 zile.
După apariție larvele neonate se deplasează 24-48 de ore către fructe, apoi pătrund în acestea, cel mai frecvent prin regiunea caliciului și a pedunculului. După ce pătrunde în fruct, roade o galerie către lojile semințelor și se hrănește cu acestea. Fructul atacat se oprește din creștere și cade, dar înainte de a cădea larvă îl poate părăși pătrunzând în altul. Perioada larvară durează 20-30 de zile, timp în care poate atacă 4-6 fructe.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de măr și par, în livezile unde s-au realizat următoarele condiții: depunerea pontei.
Tr.1: în perioada 20.07.2022 – 23.07.2022 cu
1. AFFIRM OPTI – 2,0 kg/ha + SERCADIS – 0,25-0,3 l/ha sau
2. DELEGATE– 0,3 kg/ha + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha sau
3. CORAGEN – 150 ml/ha + LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha sau
4. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + MACCANI – 2,5 kg/ha sau
5. DELTAGRI – 0,375 – 0,4 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha sau
6. DECIS 25 WG – 0,045 kg/ha + STROBY DF – 0,2 kg/ha sau
7. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha sau
8. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha;
În livezile unde G.A. (gradul de atac) al acarienilor este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea unui produs:
1. KANEMITE SC – 0,625 l/ha sau
2. NISSORUN 10 WP – 1 kg/ha sau
3. VERTIMEC 1,8% EC – 0,75-1,125 l/ha sau
4. VERTIGO 018 EC – 0,75 l/ha
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
T2: se repetă la 6-8 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 20 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece (cu temperaturi mai scăzute noaptea), tratamentul se repetă la 8 – 11 zile. Măsuri alternative de combatere: utilizarea capcanelor feromonale.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA FRUCTIGENA (monilioza), VENTURIA INAEQUALIS (rapănul mărului), VENTURIA PIRINA (rapănul părului), PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare) și dăunători: LASPEYRESIA POMONELLA (Gen. II, viermele merelor și perelor). MONILINIA FRUCTIGENA (monilioza) – ciuperca se transmite, de la un la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii ploioși și racorosi pot fi infectate toate elementele inflorescentelor. Petalele și frunzele tinere se ofilesc, se brunifica și se usucă. La suprafață organelor atacate apar pe vreme umedă pernuțe de mucegai, cenușii-gălbui alcătuite… Citeste mai mult […]

Leave a Comment