OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA (viermele vestic al rădăcinilor de porumb).
Dăunătorul are o generație pe an. Iernează în stadiul de ou. Larvele apar la jumătatea lunii mai și până la începutul lunii august. Adulții apar de regulă în perioada înfloririi porumbului. După o săptămâna de la apariție are loc copulatia și ponta. Depunerea ouălor are loc aproape în exclusivitate în culturile de porumb, în sol, cele mai multe fiind depuse în stratul de 15 cm.
Pagubele cele mai mari sunt provocate de larve, adulții provocând daune mai mici. Adulții se hrănesc, la început cu frunze, apoi cu polen și mătase de porumb, determinând o polenizare anormală care poate duce la diminuarea producției. Larvele sfredelesc parenchimul cortical al rădăcinilor și construiesc tunele în țesutul vascular central , afectând rezistență plantelor la ploi și vânt.
Plantele atacate manifestă un simptom carasteristic, denumit ,, gât de lebădă”.
Dacă sunt roase peste 50% din rădăcini, plantele se usucă, iar la peste 50% de plante atacate,producția este compromisă.
Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultură de porumb pe parcelele unde sau realizat următoarele condiții:
PED:5- 10 adulți/plantă și peste 3% plante atacate, cu ajutorul echipamentelor terestre, adaptate la înălțimea plantelor de porumb folosind:
1. DELTAGRI (FASTER DELTA) – 0,5 l/ha sau
2. KAISO SORBIE 5 EG – 0,25 kg/ha sau
3. KARATE ZEON – 0,250 l/ha sau
4. FASTER 10 CE – 0,150 l/ha;
Pentru diminuarea pagubelor produse de larvele daunatorului Diabrotica, pe parcelele unde PED-ul este de două sau mai multe larve/plantă, vizibile când plantele sunt smulse din pământ și anul următor se cultivă porumb, se recomandă că odată cu semănatul porumbului la 5-6 cm lateral de rădăcina plantelor și la 10-15 cm adâncime să se administreze produsul comercial FORCE 1,5 G – 15 kg/ha. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: rotația culturii (cea mai eficientă metodă de combatere); arătură adâncă de t-na pentru distrugerea ouălor depuse; stabilirea datei de semanare a porumbului, astfel încât să se evite suprapunerea germinării semințelor cu eclozarea larvelor; curățarea utilajelor agricole și alte măsuri de igenă.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când majoritatea plantelor se află în faza de înflorire maximă
Pentru aderarea soluției pe plantă în soluția de stropit se va adaugă un adeziv
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA (viermele vestic al rădăcinilor de porumb). Dăunătorul are o generație pe an. Iernează în stadiul de ou. Larvele apar la jumătatea lunii mai și până la începutul lunii august. Adulții apar de regulă în perioada înfloririi porumbului. După o săptămâna de la apariție are loc copulatia și ponta. Depunerea ouălor are loc aproape în exclusivitate în culturile de porumb, în sol, cele mai multe fiind depuse în stratul de 15 cm. Pagubele cele mai mari sunt provocate de larve, adulții provocând… Citeste mai mult […]

Leave a Comment