OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: CEUTHORRHINCHUS NAPI. (gărgărița tulpinilor de răpiţă).
Gărgărița tulpinilor de răpiţă, iernează că adult în stratul superficial al solului de la baza plantelor.
Primăvară, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C, adulții hibernanti părăsesc locurile de iernare.. Perioada de activitate a gărgăriței tulpinilor de rapiță începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetaţie şi continuă până la sfârşitul înmuguritului. Perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de 9-12°C. Adulţii fac perforaţii marginale pe vârful tulpinilor şi pe frunze unde depun ponta. Larvele rod galerii în măduva tulpinilor. Acestea crapă, se răsucesc, luând fotma literei S, plantele fiind vulnerabile la cădere, ramifică abundent, nu formează silicve sau acestea sunt mici și seci.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1 și T2) la cultură de răpită pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:
– T1: la apariția adulților în cultură, în acest sens va rugăm să utilizați capcane (castroane galbene cu lichid) și să monitorizați zilnic culturile de răpită;
– T2: în faza de formare a tulpinii cu:
1. DelCaps 050 CS – 0,08 – 0,1 l /ha sau
2. LAMDEX EXTRA – 0,3 kg/ha sau
3. KAISO SORBIE 5 EG – 0,15 kg/ha sau
4. KARATE ZEON – 0,150 l/ha sau
5. INAZUMA – 0,15 – 0,2 kg/ha;
sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice ( prinderea adulților în capcane).
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Tratamentul trebuie efectuat împotriva adulților înainte de depunerea pontei, practic combaterea larvelor este aproape imposibilă.
Pentru aderarea soluției pe plantă în soluția de stropit se va adaugă un adeziv
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS ( privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor); Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,
Stana Marius

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. […] Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: CEUTHORRHINCHUS NAPI. (gărgărița tulpinilor de răpiţă). Gărgărița tulpinilor de răpiţă, iernează că adult în stratul superficial al solului de la baza plantelor. Primăvară, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C, adulții hibernanti părăsesc locurile de iernare.. Perioada de activitate a gărgăriței tulpinilor de rapiță începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetaţie şi continuă până la sfârşitul înmuguritului. Perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment