OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor), TAPHRINA DEFORMANS (basicarea frunzelor) și dăunători: ANARSIA LINEATELLA (molia vărgată a piersicului).
MONILINIA SP. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase monilioza poate provoca uscarea florilor, lăstarilor și ulcerații pe ramuri. Pe buchetele florale și flori boală se manifestă prin ofilire bruscă. Florile atacate se usucă, capătă nuanțe brun – roșcate și rămân pe ramuri. Lăstarii atacăți se usucă de la vârf spre baza cu tot cu frunze.
STIGMINA CARPOPHILA (ciuruirea frunzelor) – ciupercă se transmite de la un an la altul prin miceliul din scoarță ramurilor bolnave și prin conidiile aflate în gomele de pe ramuri. Pe lăstari și ramuri de constată pete adâncite de culoare purpurie. Cu timpul zonele atacate se necrozează, scoarță crapă și apar scurgeri de clei. La atacuri intense lăstarii se usucă. Pe frunze atacul se manifestă sub formă unor pete circulare de 2-3 mm, la început violacee, iar mai târziu cafenii-roșcate, limitate de o margine roșcată. Cu timpul petele confluează se usucă și cad. Pe cais din momentul când fructele au 2 cm și până la maturitate, se formează pete mici, circulare, de 1-3 mm de culoare roșie-închis. Cu timpul țesutul din dreptul petelor se necrozează și capătă un aspect zgrunțuros.
TAPHRINA DEFORMANS (basicarea frunzelor de piersic ) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăiește pe scoarță ramurilor sau între solzii mugurilor. Frunzele, în special din treimea superioară a lăstarilor, sunt deformate și basicate. Porțiunile atacate au la început o colorație roșiatică, apoi se ingalbenesc, se brunifica și cad. Pe partea inferioară a acestor umflături se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golașe, sunt mai scurte și uneori curbate.
ANARSIA LINEATELLA (molia vărgată a piersicului) – iernează în stadiul de larvă de vârstă a ÎI-a sau a III-a, într-un cocon, în crăpăturile scoarței, sub solzii mugurilor. Primăvară când temperatura aerului ajunge la 8-9ºC, larvele părăsesc adăposturile hibernante și atacă mugurii și lăstarii abia formați. În lăstari rod galerii scurte de 3-4 cm de la vârf spre baza. Lăstarii stagnează, se ofilesc au vârfurile înnegrite și cu secreții sub form de goma. Fructele prezintă galerii în jurul sâmburelui. Ele se colorează prematur și cad.
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de CAIS și PIERSIC cu:
1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – cais – 3,9 kg/ha; – piersic – 3,5 kg/ha sau
2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL a două denumire comercială) – 0,35% sau
3. FLOWBRIX – 3,3 l/ha sau
4. CUPROFIX ULTRA – 1,25-1,5 kg/ha sau
5. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 5 kg/ha sau
Pentru combaterea daunatorului se recomandă efectuarea tratamentului cu:
CORAGEN – 175 ml/ha sau AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha, sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Măsuri alternative de combatere: Tăierea și distrugerea lăstarilor și a ramurilor afectate.
Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.
Perioada optimă de tratament: FAZA FENOLOGICA – BUTON ROZ
Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) ;
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare..

Responsabil Prognoza şi Avertizare,
Stana Marius

Leave a Comment