OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare), VENTURIA PIRINA (rapăn) și dăunători: ANTHONOMUS POMORUM (Gărgărița florilor de măr) și ANTHONOMUS PYRI (Gărgăriță mugurilor de păr) Venturia pirina Podosphaera leucotrica Anthonomus pomorum PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinarea mărului) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasă de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.
VENTURIA PIRINA (rapănul părului) – simptomele sunt asemănătoare rapănului la mere. Scoarța ramurilor crapă. Ramurile intens atacate se usucă. La fructe, sub pete se formează zone de sclerenchim.
ANTHONOMUS POMORUM, ANTHONOMUS PIRI (gărgărița florilor de măr și păr) – gărgărița iernează că adult în stratul superficial al solului, în jurul coletului sau sub scoarță exfoliată a pomilor. Primăvară când temperatura medie a aerului ajunge la 6ºC, apar adulții hibernanti care migrează în coroana pomilor și se hrănesc cu muguri. În perioada dezmuguririi, se constată pe mugurii de rod picături de seva de culoare gălbuie-roșcată, care indică locul intepaturilor produse de gărgărițe pentru hrană și ponta. În perioada infloritului, se constată boboci nedeschisi cu petale ruginii (cuișoare).
Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de măr și par cu:
1. THIOVIT JET 80 WG – 5,0 – 8,0 kg/ha + POLECI (DECA 2,5 EC – a două denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) sau
2. FLOSUL – 7,5 kg/ha + BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – 2,5 kg/ha + POLECI (DECA 2,5 EC – a două denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) sau
3. FLOSUL – 7,5 kg/ha + AIRONE SC – 2,5 kg/ha + POLECI ( DECA 2,5 EC – a doua denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.
Perioada optimă de tratament: 28.03 – 01.04.2022
Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriţi (bracteele sunt distantate și la vârf se vede ușor culoarea verde –argintiu) și se vor încheia în următoarele 6 zile. Tratamentul se va repetă pe parcelele unde intervine o ploaie înainte că pomii să se zvânte (în mai puțin de ½ ora).
Perioada efectuării tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapovița, etc.)
Metode alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice;
Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trbuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări:
Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,
Stana Marius

Leave a Comment