OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor și dăunătorilor la vița de vie: mană (Plasmopara viticolă), făinare (Uncinula necator), putregaiul negru (Guignardia bidweli), escorioza (Guignardia baccae), acarieni eriofizi și tetranichizi.
Pentru prevenire și combatere, recomandăm efectuarea unui tratament folosind unul din produsele sau amestecuri de mai jos:
1. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha;
2. KSAR VITIS – 0,3 – 0,4 kg/ha + FOLPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha;
3. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha;
4. PERGADO D – 2,0 l/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ + SWITCH 62,5 WG – 0,6 – 1,0 kg/ha;
5. MELODY COMPACT 49 WG – 1,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ + TELDOR 500 SC – 1,0 l/ha;
6. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + CAPTAN 80 WDG – 1,250 kg/ha;
7. EQUATION PRO – 0,4 kg/ha + ORIUS 25 EW – 0,4 l/ha + CANTUS – 1,0 – 1,2 kg/ha;
8. FOLIMORF – 2,0 kg/ha.
Pentru combaterea acarienilor eriofizi și tetranichizi (PED = 5 – 6 acarieni/frunză) se va folosi:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,8 – 1,0 l/ha sau NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha sau INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha struguri de vin; 0,5 – 1,2 l/ha struguri de masă sau MOVENTO 100 SC – 0,75 l/ha.

Perioada optimă de tratament: 07.07 – 10.07.2021.

Tratamentul se repetă la 8 – 10 zile în funcție de condițiile climatice, folosind un alt produs sau amestecuri de produse.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/ norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment