OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapăn (Venturia inaequalis), făinare (Podosphaera leucotricha), monilioza (Monilinia spp.), focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) și a dăunătorilor: viespea merelor (Hoplocampa testudinea), molia pieliţei fructelor (Adoxophyes reticulana), omizi defoliatoare, afide care pot cauza pierderi importante în livezile de măr şi păr. Viespea merelor – acest dăunator în anii favorabili de înmulțire poate să producă pierderi de 20 – 60% la majoritatea soiurilor de mar ( PED – ul fiind de 1 – 2% flori cu ponta ). Molia pieliţei fructelor – acest dăunător este polifag, atacă un mare număr de specii de plante din flora spontană şi cultivată, dar preferă pomii fructiferi. Are două generaţii pe an. Iernează în stadiul de larvă, iar primăvara începe migrarea din locurile de iernare, pătrund în muguri cu care se hrănesc, trec pe frunze şi inflorescenţe apoi mai târziu atacă fructele, depreciind calitativ şi cantitativ recolta (PED – ul fiind de 10% GA pe frunze).
Pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor specifice recomandam să se efectueze tratament utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + CHORUS 50 – 0,45 – 0,75 kg/ha + ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha;
2. DELTAGRI (FASTER DELTA – 0,45 l/ha + LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha;
3. DECIS 25 WG – 0,045 kg/ha 0,003 %) + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha + SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ ha.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 10 – 15 % din flori au început să-și scuture petalele şi se va încheia în 4-5 zile.
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se vă prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsuri ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment