OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor: rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, și a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor și perelor, acarieni. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generației a două a Viermelui merelor (Carpocapsa pomonella), care în anii favorabili ajung să atace 80 – 90% din fructe. Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom , dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru că prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determina putrezirea.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinațiile de produse:
1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,75 l/ha;
2. CALYPSO 480 SC – 0,02% + MACCANI – 2,5 kg/ha;
3. DELTAGRI – 0,375 – 0,4 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha;
4. CORAGEN – 150 ml/ha (măr) – 160 – 175 ml/ha (păr) + STROBY DF – 0,2 kg/ha;
5. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,6 l/ha;
6. LASER 240 SC – 0,9 l/ha + SCORE 250 EC – 0,2 l/ha.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 27.07-30.07.2020
Al doilea tratament se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioada sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă combinație de produse.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de dăunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid:
VERTIMEC 1,8% EC – 0,75 – 1,125 l/ha sau
MILBEKNOCK EC – 0,05% sau
NISSORUN 10 WP – 1,0 kg/ha sau
ORTUS 5 SC – 0,1 %.
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lastarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha ;
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau
CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau
FlOWBRIX – 3,750 l/ha.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment