OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor la culturile de ceapă și usturoi.
Pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agentul patogen Perenospora destructor (mană) și pentru prevenirea și combaterea infecțiilor produse de agenții patogeni Botrytis și Sclerotinia (putregaiul cenușiu și putregaiul alb), se recomandă că în imediata perioadă , să se aplice un tratament folosind unul din produse sau combinații de produse:
1. POLYRAM DF – 0, 2 %;
2. DITHANE M – 45 – 0,2% ;
3. CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
4. AMISTAR – 0,75 – 1,0 l/ha;
5. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
6. ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 0,1% (0,8 -1,0 kg/ha);
7. RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 0,08% (0,8 l/ha);
8. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau alte produse omologate cu efect similar.
În funcție de remanența produselor și de evoluția factorilor climatici, tratamentul se repetă după 7 – 10 zile, prin alternanța produselor sistemice cu cele de contact sau în amestec. În cazul produselor de contact (Polyram, Dithane, Captan), se repetă după 7 zile și după 10 zile în cazul aplicării celor sistemice .
Pentru o bună aderența a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv.
Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea agenților patogeni: Mâna (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternariacucumerina), Patarea unghiulară ( Pseudomonas lachrymans ), alte boli micotice, la culturile de castraveți cultivați în câmp sau spații protejate.
Pentru prevenirea și combaterea acestora, se recomandă aplicarea în imediată perioada a unui tratament fitosanitar, folosind unul din produse sau amestecuri de produse:
1. ALIETTE 80 WG – 0,2% (2,0 kg/ha) + SWITCH 62,5 WG – 0,08 – 0,1% ( 0,8 – 1,0 kg/ha);
2 INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%;
3. AMISTAR – 0,75 – 1,0 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%;
4. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
5. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,75% ( 7,5 kg/ha );
6. CUPROFIX ULTRA – 1,8 kg/ha;
7. FLOWBRIX – 2,6 l/ha.
Tratamentul se aplică după recoltare și se repetă după 7 – 10 zile, în funcție de evoluția factorilor climatici și de remanentă produselor folosite.
La semnalarea atacului de tripsi, afide și acarieni, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind :
1. REQUIEM PRIME – 0,65 % maxim 10 l/ha sau ;
2. ORTUS 5 SC – 0,1% ( 1l p.c./ha ) + MOSPILAN 20 SP – 0,025% sau;
3. MILBEKNOCK EC – 0,075% + LASER 240 SC – 0,05% sau;
4. INVERT 1,8 EW – 0,5 – 1,0 l/ha + KARATE ZEON – 0,2 l/ha sau alte produse omologate cu efect similar.
La cultură de fasole câmp și spații protejate, condițiile climatice au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea afidelor și tripsului. Pe parcelele unde se semnalează prezența acestora, în această perioada, se recomandă să se efectueze tratament folosind unul din următoarele insecticide :
1. FASTAC ACTIVE – 0,025% (0,25 l/ha);
2. LASER 240 SC – 0,05% ;
3. FASTER 10 CE – 0,03 %.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv Arsură comună a fasolei (Xanthomonas phaseoli), Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Rugină fasolei (Uromyces appendiculatus), se recomandă că soluția de stropit să se complexeze cu unul din următoarele fungicide:
1. CUPROFIX ULTRA – 1,8 kg/ha;
2. BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,75% (7,5 kg/ha);
3. CURENOX 50 – 4 kg/ha;
4. DITHANE M – 45 – 0,2%.
Tratamentul se va repetă după 8 – 10 zile.
Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultură de varză. Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezența Musculitei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Paduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșnița roșie a verzei (Eurydema ornată), se recomandă că în imediată perioada să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide :
1. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha;
2. MOSPILAN 20 SG ( Krima 20 SC – a două denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
3. KARATE ZEON – 0,015% ( 0,09 l/ha);
4. LASER 240 SC – 0,03% ;
5. FASTER 10 CE – 0,03%.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv patarea albă, alternarioza, mâna, fainarea, putregaiul, albumeala, recomandăm că în soluția de stropit să se adauge unul din fungicide:
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha;
3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha + DITHANE M – 45 – 0,2%.
Pentru o mai bună aderența a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit un adeziv.
Tratamentul se va repetă la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanentă produsului folosit și de condițiile climatice.
Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioada în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafață solului, pe rândul de plante, fără să se incorporeze:
AGROSAN B – 15 kg/ha sau
SLIMAX – 7 kg/ha.
Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpățânilor sau inflorescentei în formare.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment